Nesting-routing-mach-1-evo

Ứng dụng:

Máy cắt kiểu thân PCD Z2 + 1 để định cỡ và phân chia các vết cắt trong các tấm thô, melamine, giấy, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer

Thông số kỹ thuật:

Ø:12-20mm

L2:25,4-51mm

 • Feed speed: up to 20 mt/min
 • Shear angle:
  • – 18° for Ø up to 12,7 m
  • – 25° for Ø 16 mm
  • – 30° for Ø 18/20 mm
 • Innovative Z2+1 design on 3 flutes
 • P-Series protective coating
 • Up to 60% longer tool-life
 • Super strength steel body

 

Code (RH) D L2 d L3 L1 Z
DP1E005D 12 25,4 12 40 75 2+1 (5)
DP1E007D 12 25,4 25 55 90 2+1 (5)
DP1EH01D 12,7 25,4 12,7 40 72 2+1 (5)
DP1EH02D 12,7 35 12,7 40 82 2+1 (6)
DP1E00AD 16 25,4 16 45 80 2+1 (5)
DP1E00BD 16 35 16 45 90 2+1 (7)
DP1E00ED 18 25,4 20 55 90 2+1 (6)
DP1E00FD 18 35 20 55 100 2+1 (7)