Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho FD-20 Series

Gyokucho FD-20 Series là dòng cưa gập nhỏ gọn với chiều dài lưỡi chỉ 200mm, có 6 biến thể để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Công dụng

Tùy biến thể của lưỡi cưa mà ứng dụng sẽ khác nhau. Có thể dùng để cắt cho nhiều mục đích, cắt ống nhựa, gỗ các loại, tre, làm vườn, cưa tỉa cây, cây ăn quả, làm lâm nghiệp, trồng rừng, …

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), cây gỗ, ống nhựa PVC, cây gỗ tươi, cây ăn quả, …

DÒNG ĐA DỤNG FD-20A

Ứng dụng

Dùng cho thợ gỗ, làm cảnh quan, chế biến gỗ, gỗ tươi và đốn hạ tre.

Vật liệu áp dụng

Gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, gỗ tươi, tre, ván dăm (PB/OSB), ống nhựa PVC.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính840RAZORSAW FD-20A All Purpose200mm0.7mm1.05mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-840Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20A All Purpose
 

DÒNG CƯA TRE FD-20B

Ứng dụng

Dùng đốn hạ tre, chế biến gỗ, thủ công gỗ và tre.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB).

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính842RAZORSAW FD-20B Bamboo200mm0.7mm1.0mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-842Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20B  Bamboo
 

DÒNG CƯA GỖ TƯƠI FD-20G

Ứng dụng

Dùng cưa tỉa gỗ tươi, làm cảnh quan, thợ gỗ.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ thông thường, tấm gỗ nhựa composite.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính841RAZORSAW FD-20G Green Wood200mm0.8mm1.12mm3.5-2.6mm
Lưỡi thay thếS-841Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20G Green Wood
 

DÒNG CƯA NHỰA FD-20J

Ứng dụng

Dùng cưa ống nhựa PVC và nhựa các loại.

Vật liệu áp dụng

Ống nhựa PVC, nhựa acrylic, formica laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính843RAZORSAW FD-20J Plastic200mm0.6mm0.90mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-843Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20J Plastic
 

DÒNG CƯA CÂY ĂN QUẢ FD-20F

Ứng dụng

Dùng cắt tỉa cây ăn quả và gỗ tươi nói chung.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính844RAZORSAW FD-20F Fruit Tree200mm0.7mm1.00mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-844Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20F Fruit Tree
 

DÒNG CƯA CÂY GỖ FD-20T

Ứng dụng

Dùng cho thợ gỗ và cưa cây gỗ, gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tấm gỗ nhựa composite, ván dăm (PB/OSB), gỗ các loại, gỗ laminate, cây gỗ.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính845RAZORSAW FD-20T Timberman's200mm1.1mm1.15mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-845Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20T Timberman's
 

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT FD-20 SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính840RAZORSAW FD-20A All Purpose200mm0.7mm1.05mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-840Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20A All Purpose
Cưa chính841RAZORSAW FD-20G Green Wood200mm0.8mm1.12mm3.5-2.6mm
Lưỡi thay thếS-841Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20G Green Wood
Cưa chính842RAZORSAW FD-20B Bamboo200mm0.7mm1.0mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-842Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20B Bamboo
Cưa chính843RAZORSAW FD-20J Plastic200mm0.6mm0.90mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-843Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20J Plastic
Cưa chính844RAZORSAW FD-20F Fruit Tree200mm0.7mm1.00mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-844Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20F Fruit Tree
Cưa chính845RAZORSAW FD-20T Timberman's200mm1.1mm1.15mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-845Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW FD-20T Timberman's