Mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được Star-M 5010A

Lưỡi cắt thay thế Star-M 5010A-K

Mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được Star-M 5010A

Mũi khoan tâm Star-M 5010A-CD

Mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được Star-M 5010A

Mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được Star-M 5010A