Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3510

506.000 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-4105

544.500 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-4120

603.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Mũi tạo chốt Star-M 58S-080

550.500 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Mũi tạo chốt Star-M 58S-090

550.500 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Mũi tạo chốt Star-M 58S-100

584.100 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Mũi tạo chốt Star-M 58S-105

584.100 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Mũi tạo chốt Star-M 58S-120

642.400 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD080

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD090

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD100

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD105

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD120