Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác mã RJ (D=2.5~10.5mm)

57.000 91.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ3.2×90

57.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ3.5×90

57.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ4.0x95

57.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ4.3×95

57.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ5.0x95

57.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ5.3×100

61.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ6.0x100

61.000 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ8.0x115

91.000