Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác mã RJ (D=2.5~10.5mm)

45.900 82.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ3.2×90

50.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ3.5×90

45.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ4.0x95

48.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ4.3×95

47.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ5.0x95

51.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ5.3×100

56.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ6.0x100

54.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác RJ8.0x115

82.900