test page

Lưỡi cưa đôi là dạng cưa truyền thống của nghề mộc Nhật Bản. Bao gồm lưỡi cưa xẻ và lưỡi xưa rong. Đây là lưỡi cưa đa dụng cần thiết cho thợ chuyên nghiệp và nghệ nhân, dùng làm mộc cho các mục đích thông dụng và làm tủ, hộp, …

Lưỡi cưa rong và cưa xẻ cùng khả năng cắt ưu việt

Dòng cưa này có 2 lưỡi cưa ở hai bên, một bên dùng để cưa rong, một bên dùng để cưa xẻ. Lưỡi cưa mỏng và răng cưa mịn giúp đường cắt nhẵn và sạch.

Công dụng

Dùng làm mộc, DIY, thủ công mỹ nghệ, làm đồ nội thất, điêu khắc và làm dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Ván dăm (OSB), ván MDF, gỗ các loại, tre, gỗ laminate, gỗ nhựa.

DÒNG 180MM - Nhỏ nhưng rất vừa tay

Razorsaw 180 Ryoba TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán nhựa/TPE)291RAZORSAW 180 RYOBA180mm0.5mm0.81mm
0.79mm
1.5mm
3.7mm-2.7mm
Lưỡi thay thếS-291Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 RYOBA
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
* Lưỡi cưa dùng chung với TRONC 180 RYOBA.
Razorsaw 180 Ryoba cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)291WRAZORSAW 180 RYOBA CÁN MÂY180mm0.5mm0.81mm
0.79mm
1.5mm
3.7mm-2.7mm
Lưỡi thay thếS-291Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 RYOBA
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
* Lưỡi cưa dùng chung với TRONC 180 RYOBA.

DÒNG BLUEHARD 210MM/240MM/270MM - Chiều rộng hẹp

Bluehard 210 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)649BLUEHARD 210210mm0.45mm0.72mm
0.72mm
1.5mm
3.7mm-2.5mm
Lưỡi thay thếS-649Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 210
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 210 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)665BLUEHARD 210 TPE210mm0.45mm0.72mm
0.72mm
1.5mm
3.7mm-2.5mm
Lưỡi thay thếS-649Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 210
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 240 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)650BLUEHARD 240240mm0.5mm0.83mm
0.83mm
1.7mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-650Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 240
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 240 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)666BLUEHARD 240 TPE240mm0.5mm0.83mm
0.83mm
1.7mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-650Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 240 
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 240 Komame cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)651BLUEHARD 240 KOMAME240mm0.45mm0.73mm
0.73mm
1.3mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-651Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 240 KOMAME
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 240 Komame cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)667BLUEHARD 240 KOMAME TPE240mm0.45mm0.73mm
0.73mm
1.3mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-651Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 240 KOMAME
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 270 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)655BLUEHARD 270270mm0.6mm0.94mm
0.94mm
2.5mm
5.6mm-3.8mm
Lưỡi thay thếS-655Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 270
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Bluehard 270 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)668BLUEHARD 270270mm0.6mm0.94mm
0.94mm
2.5mm
5.6mm-3.8mm
Lưỡi thay thếS-655Lưỡi thay thế cho
BLUEHARD 270
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.

DÒNG SEIUN SAKU 210MM/240MM/270MM/300MM - Chiều rộng lớn hơn BLUEHARD

Seiun Saku 210 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)605SEIUN SAKU 210210mm0.45mm0.72mm
0.72mm
1.5mm
3.7mm-2.5mm
Lưỡi thay thếS-605Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 210
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 210 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)660SEIUN SAKU 210 TPE210mm0.45mm0.72mm
0.72mm
1.5mm
3.7mm-2.5mm
Lưỡi thay thếS-605Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 210
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 240 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)610SEIUN SAKU 240240mm0.5mm0.83mm
0.83mm
1.7mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-610Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 240
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 240 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)661SEIUN SAKU 240 TPE240mm0.5mm0.83mm
0.83mm
1.7mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-610Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 240
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 240 Komame cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)611SEIUN SAKU 240 KOMAME240mm0.45mm0.73mm
0.73mm
1.3mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-611Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 240 KOMAME
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 240 Komame cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)662SEIUN SAKU 240 KOMAME TPE240mm0.45mm0.73mm
0.73mm
1.3mm
3.8mm-2.4mm
Lưỡi thay thếS-611Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 240 KOMAME
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 270 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)615SEIUN SAKU 270270mm0.6mm0.94mm
0.94mm
2.5mm
5.6mm-3.8mm
Lưỡi thay thếS-615Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 270
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 270 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)663SEIUN SAKU 270 TPE270mm0.6mm0.94mm
0.94mm
2.5mm
5.6mm-3.8mm
Lưỡi thay thếS-615Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 270
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 300 cán mây
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)616SEIUN SAKU 300300mm0.7mm1.10mm
1.10mm
3.0mm
5.6mm-3.5mm
Lưỡi thay thếS-616Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 300
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Seiun Saku 300 cán nhựa TPE
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)664SEIUN SAKU 300 TPE300mm0.7mm1.10mm
1.10mm
3.0mm
5.6mm-3.5mm
Lưỡi thay thếS-616Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 300
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT RYOBA SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán TPE)291RAZORSAW 180 RYOBA180mm0.5mm

0.81mm

0.79mm

1.5mm

3.7mm-2.7mm

Cưa chính (Cán mây)291WRAZORSAW 180 RYOBA CÁN MÂY
Lưỡi thay thếS-291Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 RYOBA
Cưa chính (Cán mây)649BLUE HARD 210210mm0.45mm

0.72mm

0.72mm

1.5mm

3.7mm-2.5mm

Cưa chính (Cán TPE)665BLUE HARD 210 TPE
Lưỡi thay thếS-649Lưỡi thay thế cho
BLUE HARD 210
Cưa chính (Cán mây)650BLUE HARD 240240mm0.5mm

0.83mm

0.83mm

1.7mm

3.8mm-2.4mm

Cưa chính (Cán TPE)666BLUE HARD 240 TPE
Lưỡi thay thếS-650Lưỡi thay thế cho
BLUE HARD 240
Cưa chính (Cán mây)651BLUE HARD 240 KOMAME240mm0.45mm

0.73mm

0.73mm

1.3mm

3.8mm-2.4mm

Cưa chính (Cán TPE)667BLUE HARD 240 KOMAME TPE
Lưỡi thay thếS-651Lưỡi thay thế cho
BLUE HARD 240 KOMAME
Cưa chính (Cán mây)655BLUE HARD 270270mm0.6mm

0.94mm

0.94mm

2.5mm

5.6mm-3.8mm

Cưa chính (Cán TPE)668BLUE HARD 270 TPE
Lưỡi thay thếS-655Lưỡi thay thế cho
BLUE HARD 270
Cưa chính (Cán mây)605SEIUN SAKU 210210mm0.45mm

0.72mm

0.72mm

1.5mm

3.7mm-2.5mm

Cưa chính (Cán TPE)660SEIUN SAKU 210 TPE
Lưỡi thay thếS-605Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 210
Cưa chính (Cán mây)610SEIUN SAKU 240240mm0.5mm

0.83mm

0.83mm

1.7mm

3.8mm-2.4mm

Cưa chính (Cán TPE)661SEIUN SAKU 240 TPE
Lưỡi thay thếS-610Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 240
Cưa chính (Cán mây)611SEIUN SAKU 240 KOMAME240mm0.45mm

0.73mm

0.73mm

1.3mm

3.8mm-2.4mm

Cưa chính (Cán TPE)662SEIUN SAKU 240 KOMAME TPE
Lưỡi thay thếS-611Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 240 KOMAME
Cưa chính (Cán mây)615SEIUN SAKU 270270mm0.6mm

0.94mm

0.94mm

2.5mm

5.6mm-3.8mm

Cưa chính (Cán TPE)663SEIUN SAKU 270 TPE
Lưỡi thay thếS-615Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 270
Cưa chính (Cán mây)616SEIUN SAKU 300300mm0.7mm

1.10mm

1.10mm

3.0mm

5.6mm-3.5mm

Cưa chính (Cán TPE)664SEIUN SAKU 300 TPE
Lưỡi thay thếS-616Lưỡi thay thế cho
SEIUN SAKU 300
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là cưa xẻ, dòng phía dưới là cưa rong.
Facebook Comments