Địa chỉ kho hàng Công ty TNHH Minh Lâm Dương 

40 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0979190639

Email: polymervn@gmail.com / mld.companyvn@gmail.com

 

________