Các mũi khoan Unika được sử dụng trong xây dựng các tòa nhà, công trình công cộng, nhà máy điện, nhà máy nước, hệ thống thông tin liên lạc, gia cố địa chấn và cải thiện môi trường. Bên cạnh đó, để tạo ra môi trường làm việc thuận lợi và các dụng cụ thân thiện với người dùng, mảng R&D luôn được Unika tập trung khai thác tối đa khi chế tạo và phát triển các sản phẩm của mình và phát triển các công cụ siêu cứng bằng kim cương và các vật liệu mới khác.