ARDEN là công ty sản xuất hàng đầu về các sản phẩm dao cụ, mũi phay, chất lượng trao trong ngành chế biến gỗ. Các sản phẩm sản xuất bởi Arden nổi tiêng vì hiệu suất làm việc cao, bền và bén. Các sản phẩm của ARDEN trong ngành chế biến gỗ vao gồm, mũi phay, mũi CNC, dao bào….