Aerotech là tiêu chuẩn công nghiệp trong phân khúc sản xuất không bụi

Aerotech System E

Khả năng vận hành mạnh mẽ với hệ ngàm HSK

Aerotech Hydro

Năng suất tuyệt đối với hệ ngàm thủy lực (Hydraulic clamping)

Aerotech Uni T

Phổ dụng với hệ ngàm cơ

Dao cụ trong ngành chế biến gỗ

Nesting & Routing

Z1-Z3 Mũi phay thẳng kim cương PCD và hợp kim Solid Carbide

Jointing

Ổ dao PCD

Scoring & Sizing

Lưỡi cưa PCD

Boring

Mũi router PCD

Hogging

Lưỡi cưa PCD của máy dán cạnh và cưa Beam Saw