[kc_row _id=”738063″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”yes” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_column width=”100%” _id=”328324″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_carousel_images img_size=”large” items_number=”1″ tablet=”1″ mobile=”1″ speed=”200″ pagination=”yes” auto_play=”yes” delay=”4″ alt_text=”__empty__” _id=”810299″ images=”2448,2447,2453,2446,2445,2444,2451,2452,2449,2455,2450″ onclick=”none” navigation=”yes” nav_style=”round” progress_bar=”yes” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-align|`:`center`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”924847″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_column width=”100%” video_mute=”no” _id=”296551″][kc_title text=”QWVyb3RlY2ggbMOgIHRpw6p1IGNodeG6qW4gY8O0bmcgbmdoaeG7h3AgdHJvbmcgcGjDom4ga2jDumMgc+G6o24geHXhuqV0IGtow7RuZyBi4bulaQ==” _id=”409874″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`rgba(0, 0, 0, 0.50)`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”835567″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”943914″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/aerotech-system-e.html||” _id=”396138″ image_source=”media_library” image=”2229″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”cnc clamp”][kc_column_text _id=”221833″]

Aerotech System E

Khả năng vận hành mạnh mẽ với hệ ngàm HSK

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”563432″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/aerotech_hydro.html||” _id=”502522″ image_source=”media_library” image=”2238″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”cnc clamp machine”][kc_column_text _id=”414723″]

Aerotech Hydro

Năng suất tuyệt đối với hệ ngàm thủy lực (Hydraulic clamping)

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”500528″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/aerotech-uni-t.html||” _id=”321698″ image_source=”media_library” image=”2244″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”cnc tools”][kc_column_text _id=”642507″]

Aerotech Uni T

Phổ dụng với hệ ngàm cơ

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”704688″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_column width=”100%” video_mute=”no” _id=”576289″][kc_title text=”RGFvIGPhu6UgdHJvbmcgbmfDoG5oIGNo4bq/IGJp4bq/biBn4buX” _id=”493225″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`rgba(0, 0, 0, 0.50)`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”401257″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”15964″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/aerotech-system-e.html||” _id=”76857″ image_source=”media_library” image=”2433″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”cnc router bit”][kc_column_text _id=”847685″]

Nesting & Routing

Z1-Z3 Mũi phay thẳng kim cương PCD và hợp kim Solid Carbide

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”427503″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/dfadynamic.html||” _id=”712170″ image_source=”media_library” image=”2432″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”edgeband hooging”][kc_column_text _id=”984711″]

Jointing

Ổ dao PCD

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”124239″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/sizing-scoring-saw-blades.html||” _id=”631807″ image_source=”media_library” image=”2434″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”edgeband sizing”][kc_column_text _id=”41616″]

Scoring & Sizing

Lưỡi cưa PCD

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”657063″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`padding|`:`20px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”333495″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/radius-hogger-r-max.html||” _id=”272277″ image_source=”media_library” image=”2437″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”cnc router”][kc_column_text _id=”96154″]

Boring

Mũi router PCD

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”932675″][kc_single_image image_size=”300X300″ custom_link=”https://phulieunganhgo.com/en/cruing/aerotech_hydro.html||” _id=”632092″ image_source=”media_library” image=”2438″ on_click_action=”open_custom_link” animate=”zoomIn||” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`vertical-align|img`:`middle`}}}}” alt=”panel saw”][kc_column_text _id=”300005″]

Hogging

Lưỡi cưa PCD của máy dán cạnh và cưa Beam Saw

[/kc_column_text][/kc_column][kc_column width=”33.33%” video_mute=”no” _id=”341142″][/kc_column][/kc_row]