Tạo lỗ nông bằng tay

Tính năng
  • Dụng cụ này dùng để tạo lỗ khoan mini và nông bằng tay, thiết kế đầu vít rút lõi nhanh.

Thông số kỹ thuật

Sử dụng cho

Gỗ

Chất liệu

Nhựa, Thép carbon

 

Kích thước

Đường kính: D        Tổng chiều dài: L        Chiều dài lưỡi cắt: SL        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm

Đường kính

Tổng chiều dài

Chiều dài lưỡi cắt

Số lượng (1 hộp)

34-060

6

140

30

12

34-080

8

140

40

12

34-090

9

34-100

10

34-120

12

 

Mua online khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34-090

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34-060

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34-120

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34-080

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34

Dụng cụ khoan cầm tay tạo lỗ mini trên gỗ Star-M 34-100