Tính năng

  • Dùng để khoan các lỗ âm để bắt bu lông với trục dẫn hướng vừa với lỗ khoan.
  • Thay trục dẫn hướng, ta có thể vừa khoan lỗ sâu vừa khoét lỗ bắt bu lông cùng lúc.
  • Chỉ có lưỡi cắt đường kính 50mm mới có dạng chuôi xuyên qua.

Thông số kỹ thuật

Dùng cho Gỗ
Thiết bị khuyên dùng Máy khoan điện
Tốc độ vòng/phút (rpm) Nhỏ hơn 1,000 ~ 1,500 rpm
Chất liệu

Trục dẫn hướng: Thép carbon

Lưỡi cắt: Thép carbon với hợp kim TCT

Mài lại

Có thể mài lại

Chuôi chuoi mui khoan chuoi mui khoan chuoi mui khoan

Kích thước

Không có mũi khoan

Kích thước: Trục x Lưỡi cắt        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm Kích thước Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-1550 * 15×50 12chuoi mui khoan 1
28M-1555 15×55 11chuoi mui khoan 1
28M-1560 15×60
28M-1565 15×65
28M-1850 * 18×50 12chuoi mui khoan 1
28M-1855 18×55 11chuoi mui khoan 1
28M-1860 18×60
28M-1865 18×65
28M-2160 21×60
28M-2165 21×65
28M-2460 24×60
28M-2465 24×65

※ Phần đánh dấu * là loại có trục xuyên lưỡi cắt đường kính 50mm.

Có mũi khoan

Kích thước: Trục x Lưỡi cắt        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm Kích thước Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-D1550 * 15×50 12chuoi mui khoan 1
28M-D1555 15×55 11chuoi mui khoan 1
28M-D1560 15×60
28M-D1565 15×65
28M-D1850 * 18×50 12chuoi mui khoan 1
28M-D1855 18×55 11chuoi mui khoan 1
28M-D1860 18×60
28M-D1865 18×65
28M-D2160 21×60
28M-D2165 21×65
28M-D2460 24×60
28M-D2465 24×65

※ Phần đánh dấu * là loại có trục xuyên lưỡi cắt đường kính 50mm.

Thành phần chi tiết

Trục dẫn hướng cho lưỡi cắt 50mm

Đường kính: D        Tổng chiều dài: L        Chiều dài lưỡi: SL        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm Đường kính Tổng chiều dài Chiều dài lưỡi Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-GK150 15 150 70 12chuoi mui khoan 1
28M-GK180 18
 

Mũi khoan cho lưỡi cắt 50mm

Đường kính: D        Tổng chiều dài: L        Chiều dài lưỡi: SL        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

 
Mã sản phẩm Đường kính Tổng chiều dài Chiều dài lưỡi Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-DK150 15 280 170 12chuoi mui khoan 1
28M-DK180 18
 

Trục dẫn hướng cho lưỡi cắt 55/60/65mm

Đường kính: D        Tổng chiều dài: L        Chiều dài lưỡi: SL        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

 
Mã sản phẩm Đường kính Tổng chiều dài Chiều dài lưỡi Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-G150 15 82 60 10chuoi mui khoan 1
28M-G180 18
28M-G210 21
28M-G240 24
 

Mũi khoan cho cho lưỡi cắt 55/60/65mm

Đường kính: D        Tổng chiều dài: L        Chiều dài lưỡi: SL        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm Đường kính Tổng chiều dài Chiều dài lưỡi Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-D150 15 222 170 10 chuoi mui khoan 1
28M-D180 18
28M-D210 21
28M-D240 24
 

※ Cữ chặn không dùng cho lưỡi cắt đường kính 24mm

Lưỡi cắt

Đường kính: D        Tổng chiều dài: L        Đường kính chuôi: d        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm Đường kính Tổng chiều dài Đường kính chuôi Số lượng (1 hộp)
28M-C500 50 36 1
28M-C550 55 68 11chuoi mui khoan 1
28M-C600 60
28M-C650 65
 

Thành phần khác

        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm Tên Kích thước Số lượng (1 hộp)
28-OP1 Đai ốc 8×15 1
28-OP2 Thanh lục giác 4 1

Bạn cần biết

  • Có hai loại lưỡi cắt, loại có chuôi xuyên qua lưỡi cắt và loại chuôi có sẵn trên lưỡi cắt.
  • Có có lưỡi cắt đường kính 50mm là loại chuôi xuyên qua lưỡi cắt. Nên chọn trục dẫn hướng phù hợp.

Mua online mũi trám bu lông hợp kim TCT Star-M 28M(cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-C550

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-C500

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-G150

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-1855

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-D1550

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-2460

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-D210

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M (cỡ vừa)

Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28M-GK150