Dùng cưa gỗ và khắc nước đá (băng)

Tính năng

  • Dùng cưa gỗ và điêu khắc nước đá (băng)
  • Thiết kế để đường cắt có góc vát tròn, cắt bề mặt cong, cắt đường thẳng, cưa rãnh, tạo mộng, cắt bề mặt thô.

Thông số kỹ thuật

Sử dụng cho

Gỗ
Nước đá (băng)

Thiết bị khuyên dùng

Cưa đĩa (đường kính quay 100/125mm)

Tốc độ

Nhỏ hơn 14,500 rpm

Kích thước

Đường kính ngoài: D        Đường kính trong: a        Đơn vị: mm

Mã sản phẩm

Đường kính ngoài

Độ dày lưỡi cưa

Đường kính trong

Số lượng (1 hộp)

540

107

6

20

1

※Khi kèm theo miếng đệm thì đường kính trong là 15mm.

Giũa Star-M 541

Đơn vị: mm

Mã sản phẩm

Số lượng (1 hộp)

541

1

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

1. Vát bề mặt tròn

2. Tạo rãnh

3. Cắt bề mặt thô

Dễ dàng mài bén lại bằng giũa

Mua online mũi khoan gỗ ngắn 05