MŨI KHOAN BÊ TÔNG

DJW Type (Sáp giải nhiệt đi kèm)

Dụng cụ định vị

Mã hàng

Đường kính
(mm)

Tng chiu dài
(mm)

khoan sâu hiu qu
(mm)

Pcs./hp

DJW5.0X60S

5.0

60

15

5

DJW6.0X60S

6.0

DJW6.4X60S

6.4

DJW7.0X60S

7.0

DJW8.0X60S

8.0

DJW10.0X60S

10.0

DJW12.0X60S

12.0

DJW15.0X60S

15.0

DJW20.0X76S

20.0

76.0

15

3

DJW25.0X76S

25.0

DJW30.0X76S

30.0

DJW32.0X76S

32.0

DJW35.0X76S

35.0

Mã hàng

Đường kính l khoan
t
ương ng (mm)

JAN Code

DJW-PGD-V

5.0-35.0

4989270128040