Tag Archives: 5012L

⇢ THANH NỐI DÀI MŨI KHOAN STAR-M 5012

5012L của Star-M là một sản phẩm khá thú vị, hỗ trợ anh em khoan/bắt vít ở những nơi sâu, cao, hẹp khó với tới. Chiều dài thanh nối linh động, có thể điều chỉnh dài ngắn theo các mức: ⇒⇒⇒ Mã 5012-300L: 200mm – 250 mm – 300mm ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Mã 5012-600L: 350mm – 400mm […]