Category Archives: Dao cụ Kim Cương

Nesting-routing-mach-1

Ứng dụng: Mũi phay kim cương sử dụng cho máy CNC PCD Z1 + 1 [...]

Nesting-routing-mach-1-evo

Ứng dụng: Máy cắt kiểu thân PCD Z2 + 1 để định cỡ và phân [...]

Nesting-routing-mach-2

Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy CNC PCD Z2 + 2 để định [...]

Nesting-routing-mach-3-evo

Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy PCD Z3 để định cỡ và phân [...]

Nesting-routing-mach-3-evo-pos

Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy CNC PCD Z3 để định cỡ và [...]