Category Archives: Mũi Nesting&Routing

Nesting-routing-mach-1

Ứng dụng: Mũi phay kim cương sử dụng cho máy CNC PCD Z1 + 1 để ghép, rách, tạo rãnh và sao chép trong các tấm thô, melamine, giấy, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer Thông số kỹ thuật: Ø:10-20mm L2:22-51mm Feed speed: up to 12 mt/min Shear angle: – 12° for Ø […]

Nesting-routing-mach-1-evo

Ứng dụng: Máy cắt kiểu thân PCD Z2 + 1 để định cỡ và phân chia các vết cắt trong các tấm thô, melamine, giấy, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer Thông số kỹ thuật: Ø:12-20mm L2:25,4-51mm Feed speed: up to 20 mt/min Shear angle: – 18° for Ø up to 12,7 […]

Nesting-routing-mach-2

Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy CNC PCD Z2 + 2 để định cỡ và phân chia các vết cắt trong các tấm thô, melamine-, giấy-, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer Thông số kỹ thuật: Ø:18-20mm L2:25,4-35mm Feed speed: up to 20 mt/min Shear angle: 18° Super strength steel […]

Nesting-routing-mach-3-evo

Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy PCD Z3 để định cỡ và phân chia các vết cắt trong các tấm thô, melamine-, giấy-, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer Technical features: Ø:20-25mm L2:22-48mm Feed speed: up to 30 mt/min Shear angle: 30° P-Series protective coating Up to 60% longer tool-life […]

Nesting-routing-mach-3-evo-pos

Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy CNC PCD Z3 để định cỡ và phân chia các vết cắt trong các tấm thô, melamine-, giấy-, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer. Đặc điểm kĩ thuật: Ø:20-25mm L2:22-48mm Feed speed: up to 30 mt/min Shear angle: 30° P-Series protective coating Up to […]

Nesting & Routing ( Mach 3.2)

[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”807325″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”788887″][kc_column_text _id=”97272″] Ứng dụng: Mũi phay kim cương cho máy CNC PCD -Z3 dùng cho mục địch có chia ván phôi ép cùng các vật liệu melamine, giấy, HPL, foil và Veneer Thông số: Ø:12-16mm L2:22-45mm Feed speed: up to 40 mt/min Shear angle: 20° Solid carbide […]