Nesting-routing-mach-3-evo

Ứng dụng:

  • Mũi phay kim cương cho máy PCD Z3 để định cỡ và phân chia các vết cắt trong các tấm thô, melamine-, giấy-, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer

Technical features:

Ø:20-25mm

L2:22-48mm

  • Feed speed: up to 30 mt/min
  • Shear angle: 30°
  • P-Series protective coating
  • Up to 60% longer tool-life
  • Prevailing negative flute
  • Super strength steel body
  • 8 times resharpenable router

 

Code (LH) Code (RH) D L2 d L3 L1 Z
DP3F003D 20 22 20 55 90 3 (9)
DP3F005D 20 28 20 55 100 3 (10)
DP3F007D 20 38 20 55 105 3 (12)
DP3F009D 20 48 20 55 115 3 (15)
DP3F00CS DP3F00CD 25 22 25 55 90 3 (9)
DP3F00ES DP3F00ED 25 28 25 55 100 3 (10)
DP3F00GS DP3F00GD 25 38 25 55 105 3 (12)
DP3F00IS DP3F00ID 25 48 25 55 115 3 (15)