Mũi khoan mồi 2 tầng dành cho wood deck STAR-M58XW

Mũi khoan mồi dùng cho wood deck STAR-M 58XW
✳️ Dùng khoan mồi 2 tầng để bắt vít
✳️ Chuyên dùng cho sàn gỗ, gỗ cứng, gỗ ướt
✳️ Ngăn ngừa nứt vỡ và gãy vít
Tham khảo giá:
58XW-3560 (3.5x10x60L): https://bitly.com.vn/t7nh1z
58XW-3590 (3.5x10x90L): https://bitly.com.vn/s8eegv
58XW-90 (4.5x10x90L): https://bitly.com.vn/nngco3