Aerotech System E

Aerotech System E

Ứng dụng:

Dùng trong công đoạn Nesting cabinet/MDF của máy CNC hoặc CNC trung tâm theo đường thẳng hoặc đình hình, hệ ngàm HSK20E.

Hệ Aerotech System E là biến thể tốt nhất khi nhu cầu cần gia công số lượng lớn và hiệu suất cao.

Ưu điểm:

Hệ ngàm HSK đảm bảo mức độ thẳng hàng và đồng tâm cao.

mũi phay với chui theo chuẩn HSK sẽ nhẹ hơn, ngắn hơn và cứng hơn các tiêu chuẩn truyền thống. phù hợp với các dòng CNC trung tâm.

Look at our Aerotech in action

Technical features

 • Machine interface: HSK-F 63
 • Clamping system: HSK20E
 • Run-out: <0,003 mm x 2.5 D
 • Torque: up to tool failure
 • Rpm: max 24.000
 • Balance: G<2,5 at 25.000 rpm
 • Aerotech diameter: 95 mm / 105 mm
 • Weight: 1,9 kg – 2,1 kg (without tool)
 • Flange: patented Faceplate grill (AER-27F) or Standard flange (AER-28A)

Applications:

 • Nesting cabinet with straight inserts (AER-27F)
 • Nesting MDF with straight and profiled inserts (AER-28A)
Code D d1 L1 L2 L3
AER-27F 95 26 115 90 75
AER-28A 105 73 115 90 75

Accessories

Tool-holder for HSK20E inserts

HSK-F 63 precision tool-holder to service HSK20E inserts at any service centre

CODE/DIAMETER

AERE03 – d: 63 mm

Adapter for HSK20E inserts

Straight shank adapter to service HSK20E inserts at any service centre

CODE/DIAMETER

AERE04 – d: 25 mm

Mounting plate

for installing and removing HSK20E inserts (s8 T-wrench included)

CODE/DIAMETER

AER-KITE

Aerotech programme

The Aerotech is mostly used to evacuates dust during Nesting & Routing MDF and chipboards. Here are the Aerotechs recommended for these specific operations. But the Aerotech range covers any need.