Aerotech Hydro

Aerotech Hydro

Ứng dụng:

Dùng trong công đoạn Nesting cabinet/MDF của máy CNC hoặc CNC trung tâm theo đường thẳng hoặc đình hình,

Hệ Aerotech Hydro khuyên dùng khi cần gia công chi tiết nhiều chi tiết và đồng thời yêu cầu chất lượng gia công cao.

Advantages:

Hệ ngàm thủy lực là hệ ngàm chính xác và có độ tin cậy cao trong hoạt động gia công chế biến gỗ.

Phù hợp với công ty gia công cường độ cao mà cần thay đổi nhiều dao cụ.

Phiên bản Plus có thêm lớp mặt nạ, ứng dụng trong các hoạt động cắt mà sản sinh nhiều dăm gỗ kích thước lớn.

Look at our Aerotech in action

<iframe src=”//www.youtube.com/embed/ZRFXIbVHny0″ width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Technical features

 • Machine interface: HSK-F 63
 • Clamping system: Hydraulic (with reduction sleeves)
 • tool diameter: 72,5 mm on
 • Run-out: <0,003 mm x 2.5 D
 • Torque: 250 Nm (AER-41A) / 185 Nm (AER-55F)
 • Rpm: max 24.000
 • Balance: G<2,5 at 25.000 rpm
 • Aerotech diameter: 95 mm / 105 mm
 • Weight: 2,3 – 2,5 kg (without tool)
 • Flange: Standard flange or patented Faceplate grill

Applications:

 • Nesting MDF and Routing with straight and profiled tools (AER-41A)
 • Nesting cabinet with straight tools (AER-55F)
Code D d1 d2 L1 L2 L3 L4
AER-41A 105 73 25 131 106 99 48-58
AER-55F 95 26 16 123 98 92 40-50

Accessories

Reduction sleeves for Hydro AER-41A

for cylindrical straight shank (clamping bore Ø25mm)

CODE/DIAMETER

RE25-0600 – d: 6,00 mm

RE25-0635 – d: 6,35 mm (1/4″)

RE25-0800 – d: 8,00 mm

RE25-0952 – d: 9,525 mm (3/8″)

RE25-1000 – d: 10,00 mm

RE25-1200 – d: 12,00 mm

RE25-1270 – d: 12,70 mm (1/2″)

RE25-1400 – d: 14,00 mm

RE25-1587 – d: 15,875 mm (5/8″)

RE25-1600 – d: 16,00 mm

RE25-1905 – d: 19,05 mm (3/4″)

RE25-2000 – d: 20,00 mm

Reduction sleeves for Hydro AER-55F

for cylindrical straight shank (clamping bore Ø16mm)

CODE/DIAMETER

RE16-0600 – d: 6,00 mm

RE16-0635 – d: 6,35 mm (1/4″)

RE16-0800 – d: 8,00 mm

RE16-0952 – d: 9,525 mm (3/8″)

RE16-1000 – d: 10,00 mm

RE16-1200 – d: 12,00 mm

RE16-1270 – d: 12,70 mm (1/2″)

Aerotech programme

The Aerotech is mostly used to evacuates dust during Nesting & Routing MDF and chipboards. Here are the Aerotechs recommended for these specific operations. But the Aerotech range covers any need.