Nesting & Routing ( Mach 3.2)

Ứng dụng:

  • Mũi phay kim cương cho máy CNC PCD -Z3 dùng cho mục địch có chia ván phôi ép cùng các vật liệu melamine, giấy, HPL, foil và Veneer

Thông số:

Ø:12-16mm

L2:22-45mm

  • Feed speed: up to 40 mt/min
  • Shear angle: 20°
  • Solid carbide body
  • P-Series protective coating
  • Up to 60% longer tool-life
  • 4 times resharpenable router

Also available Mach 3.2 cutters with cylindrical shank specific for Nesting operations

Code (RH) HD D L2 d L3 L1 Z
               
• FOR ROUTING              
DP3F301D 12 22 16 45 76 3
DP3F302D 12 22 25 55 86 3
DP3F303D 12 28 16 45 82 3
DP3F304D 12 28 25 55 92 3
DP3F309D 14 35 16 45 92 3
DP3F30AD 14 35 25 55 102 3
DP3F30FD 16 45 16 45 100 3
DP3F30GD 16 45 25 55 110 3
               
• FOR NESTING              
(cylindrical shank)              
AEH501D 15-16 12 12 40 70 3
AEH502D 15-16 12 16 45 72 3
AEH503D 18-19-20 12 12 40 75 3
AEH504D 18-19-20 12 16 45 76 3
AEH505D 22 12 12 40 77 3
AEH506D 22 12 16 45 78 3
AEH507D 25 12 12 40 80 3
AEH508D 25 12 16 45 82 3
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]