Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho 180mm Series

Gyokucho 180mm Series là dòng cưa nhỏ gọn, với độ dày lưỡi chỉ 180mm, có thể dễ dàng cất vào hộp dụng cụ. Nhỏ gọn, linh hoạt, chất lượng và giá cả hợp lý. Phù hợp sử dụng cho gia đình và DIY. Có 12 loại lưỡi cưa cắt được nhiều loại vật liệu khác nhau

Công dụng

Dùng làm mộc, DIY, thủ công mỹ nghệ, làm đồ nội thất, điêu khác và làm dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Dozuki có nhiều biến thể để có thể cắt nhiều loại vật liệu khác nhau: ván dăm (OSB), ván MDF, gỗ các loại, tre, gỗ laminate, gỗ nhựa, ống nhựa PVC, ván ép, gỗ cứng, …

DOZUKI EXTRA FINE

Razorsaw 180 Dozuki
Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre cần chính xác, tinh xảo, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)297RAZORSAW 180 DOZUKI180mm0.3mm0.46mm1.0mm
Cưa chính (Cán mây)297W RAZORSAW 180 DOZUKI cán mây
Lưỡi thay thếS-297Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 DOZUKI

DOZUKI FINE

Razorsaw 180 Komame
Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre cần chính xác, tinh xảo, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)292RAZORSAW 180 KOMAME180mm0.3mm0.46mm1.0mm
Cưa chính (Cán mây)292W RAZORSAW 180 KOMAME cán mây
Lưỡi thay thếS-292Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 KOMAME

DOZUKI

Razorsaw 180 Usuba
Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)290RAZORSAW 180 USUBA180mm0.3mm0.51mm1.5mm
Cưa chính (Cán mây)290W RAZORSAW 180 USUBA cán mây
Lưỡi thay thếS-290Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 USUBA

CƯA NHỰA VÀ GỖ CỨNG

Razorsaw 180 Jushi
Ứng dụng

Dùng cắt nhựa, gỗ, làm mộc, DIY, làm đồ nội thất, điêu khắc, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Nhựa acrylic, formica laminate, gỗ trắc, gỗ hồng, ván sàn, PVC, gỗ các loại, gỗ laminate, ván ép.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)295RAZORSAW 180 JUSHI180mm0.3mm0.52mm1.5mm
Cưa chính (Cán mây)295W RAZORSAW 180 JUSHI cán mây
Lưỡi thay thếS-295Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 JUSHI

GIA CÔNG XỬ LÝ GỖ - CƯA NGANG, CƯA DỌC, CƯA XÉO KHÔNG GIỚI HẠN

Razorsaw 180 Atsuba
Ứng dụng

Dùng chế biến gỗ, tre, làm mộc, DIY, làm đồ nội thất, điêu khắc, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép, tre.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)293RAZORSAW 180 ATSUBA180mm0.5mm0.81mm1.5mm
Cưa chính (Cán mây)293W RAZORSAW 180 ATSUBA cán mây
Lưỡi thay thếS-293Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 ATSUBA

CƯA HAI LƯỠI - CƯA RONG VÀ CƯA XẺ

Razorsaw 180 Ryoba
Ứng dụng

Dùng chế biến gỗ, tre, làm mộc, DIY, làm đồ nội thất, điêu khắc, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép, tre.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)291RAZORSAW 180 RYOBA180mm0.5mm

0.81mm

0.79mm

1.5mm

3.7-2.7mm

Cưa chính (Cán mây)291WRAZORSAW 180 RYOBA cán mây
Lưỡi thay thếS-291Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 RYOBA
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là xẻ rong, phía dưới là cưa rong

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT 180MM SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE)297RAZORSAW 180 DOZUKI

180mm

0.3mm

0.46mm

1.0mm

Cưa chính (Cán mây)297WRAZORSAW 180 DOZUKI cán mây
Lưỡi thay thếS-297Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 DOZUKI
Cưa chính (Cán EVA/TPE)292RAZORSAW 180 KOMAME

180mm

0.3mm

0.46mm

1.0mm

Cưa chính (Cán mây)292WRAZORSAW 180 KOMAME cán mây
Lưỡi thay thếS-292Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 KOMAME
Cưa chính (Cán EVA/TPE)290RAZORSAW 180 USUBA

180mm

0.3mm

0.51mm

1.5mm

Cưa chính (Cán mây)290WRAZORSAW 180 USUBA cán mây
Lưỡi thay thếS-290Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 USUBA
Cưa chính (Cán EVA/TPE)295RAZORSAW 180 JUSHI

180mm

0.3mm

0.52mm

1.5mm

Cưa chính (Cán mây)295WRAZORSAW 180 JUSHI cán mây
Lưỡi thay thếS-295Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 JUSHI
Cưa chính (Cán EVA/TPE)293RAZORSAW 180 ATSUBA180mm0.5mm

0.81mm

1.5mm

Cưa chính (Cán mây)293WRAZORSAW 180 ATSUBA cán mây
Lưỡi thay thếS-293Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 ATSUBA
Cưa chính (Cán EVA/TPE)291RAZORSAW 180 RYOBA180mm0.5mm

0.81mm

0.79mm

1.5mm

3.7-2.7mm

Cưa chính (Cán mây)291WRAZORSAW 180 RYOBA cán mây
Lưỡi thay thếS-291Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 RYOBA
* Chiều rộng cắt và bước răng dòng phía trên là xẻ rong, phía dưới là cưa rong