Gyokucho Kenryu và Kobiki Series là dòng sản phẩm có vỏ bọc chuyên dụng cho cây gỗ tươi và cưa tỉa cây ngoài trời. Dòng Kobiki ngoài cưa cây gỗ tươi còn có thể sử dụng để cưa gỗ khô các loại hoặc các tấm nhựa composite để làm khung.

Công dụng

Dùng cho lâm nghiệm, cây gỗ tươi và làm cảnh quan (Kenryu). 

Dùng cho lâm nghiệp, cảnh quan, cưa tỉa cây ăn quả, làm mộc (Kobiki).

Vật liệu áp dụng

Cây gỗ tươi (Kenryu).

Cây gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm nhựa composite (Kobiki).

DÒNG PROTON POWER SAW

Upload Image...

Đặc tính sản phẩm

cưa gỗ tươiE

Cán gỗ

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Răng cưa không định hình

Lưỡi cưa xẻ

Sóng lưng thuôn dần

Hijirime

Cưa rong

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 741W SUPER KENRYU 240 240mm 1.1mm 1.15mm 4.0mm
Lưỡi thay thế S-792 Lưỡi thay thế cho
SUPER KENRYU 240
Cưa chính 742W SUPER KENRYU 270 270mm 1.1mm 1.15mm 4.0mm
Lưỡi thay thế S-793 Lưỡi thay thế cho
SUPER KENRYU 270
 
Cưa chính 719 KOBIKI 270mm 270mm 0.8mm 1.15mm 4.0-3.2mm
Lưỡi thay thế S-719 Lưỡi thay thế cho
KOBIKI 270mm
Cưa chính 720 KOBIKI 300mm 300mm 0.9mm 1.35mm 4.0-3.2mm
Lưỡi thay thế S-720 Lưỡi thay thế cho
KOBIKI 300mm
Cưa chính 721 KOBIKI 330mm 270mm 1.0mm 1.45mm 4.5-3.5mm
Lưỡi thay thế S-721 Lưỡi thay thế cho
KOBIKI 330mm

Mua online tại đây