Gyokucho Select Series là dòng cưa được thiết kế chuyên biệt cho thợ chuyên nghiệp làm việc ngoài trời. Cưa được thiết kế có vỏ chứa với lỗ thoát bụi và khóa tự động đi kèm, có thể tiện lợi mang theo bên người bằng cách đeo ở thắt lưng, và có thể lấy cưa ra dễ dàng bằng một tay với một nút bấm.

Dòng cưa này có 2 kích cỡ tay cầm và 3 chiều dài lưỡi khác nhau: 200/250/300mm.

Tay cầm: làm bằng nhôm đúc, bao bọc bởi nhựa có khả năng đàn hồi, có hai kích cỡ là AL-S (nhỏ) và AL-M (vừa). AL-M lớn hơn nên cho lực cắt mạnh hơn. 

DÒNG SELECT JUSHI (CƯA NHỰA)

Ứng dụng

Răng mịn. Dùng cưa nhựa và các công việc liên quan ống nhựa PVC.

Vật liệu áp dụng

ống nhựa PVC, formica laminate, nhựa acrylic.

Đặc tính sản phẩm

Có vỏ bọc

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Dòng cưa đặc biệt cho nhựa

Răng cưa định hình

Hijirime

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 151 RAZORSAW SELECT 200 JUSHI 200mm 0.7mm 1.00mm 1.5mm
Lưỡi thay thế S-151 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 JUSHI
Cưa chính 161 RAZORSAW SELECT 250 JUSHI 250mm 0.7mm 1.00mm 1.5mm
Lưỡi thay thế S-161 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 JUSHI
 

DÒNG SELECT TAKEHIKI (CƯA TRE)

Ứng dụng

Răng mịn. Dùng đốn hạ tre, cắt vật liệu tre và cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ các loại, gỗ laminate.

Đặc tính sản phẩm

Có vỏ bọc

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Dòng cưa đặc biệt cho tre

Răng cưa định hình

Hijirime

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 152 RAZORSAW SELECT 200 TAKEHIKI 200mm 0.7mm 1.00mm 1.5mm
Lưỡi thay thế S-152 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 TAKEHIKI
Cưa chính 162 RAZORSAW SELECT 250 TAKEHIKI 250mm 0.7mm 1.00mm 1.7mm
Lưỡi thay thế S-162 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 TAKEHIKI
Cưa chính 172 RAZORSAW SELECT 300 TAKEHIKI 300mm 0.8mm 1.12mm 1.9mm
Lưỡi thay thế S-172 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 TAKEHIKI

 

DÒNG SELECT KARIWAKU (CƯA CÂY GỖ)

Ứng dụng

Răng mịn. Dùng đốn hạ tre, cắt vật liệu tre và cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ các loại, gỗ laminate.

Đặc tính sản phẩm

Có vỏ bọc

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Cưa rong

Răng cưa định hình

Lưỡi cưa sẻ

Hijirime

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 153 RAZORSAW SELECT 200 KARIWAKU 200mm 0.7mm 1.05mm 2.2mm
Lưỡi thay thế S-153 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 KARIWAKU
Cưa chính 163 RAZORSAW SELECT 250 KARIWAKU 250mm 0.7mm 1.05mm 2.5mm
Lưỡi thay thế S-163 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 KARIWAKU
Cưa chính 173 RAZORSAW SELECT 300 KARIWAKU 300mm 0.8mm 1.13mm 3.0mm
Lưỡi thay thế S-173 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 KARIWAKU

 

DÒNG SELECT NAMAKI (CƯA GỖ TƯƠI)

Ứng dụng

Răng lớn. Dùng tạo cảnh quan, lâm nghiệp, tỉa cây ăn quả, cây gỗ, làm vườn.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite.

Đặc tính sản phẩm

Có vỏ bọc

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Lưỡi cưa xẻ

Bước răng cưa sẻ giảm dần

Răng cưa định hình

Cưa rong

Hijirime

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 154 RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI 200mm 0.8mm 1.12mm 3.5-2.6mm
Lưỡi thay thế S-154 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI
Cưa chính 164 RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI 250mm 0.8mm 1.12mm 3.6-2.7mm
Lưỡi thay thế S-164 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI
Cưa chính 174 RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI 300mm 0.85mm 1.17mm 3.9-3.1mm
Lưỡi thay thế S-174 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI
 

DÒNG SELECT SENTEI (CƯA TỈA)

Ứng dụng

Răng siêu lớn. Dùng cho lâm nghiệp, gỗ tươi, tạo cảnh quan, tỉa cây ăn quả.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Đặc tính sản phẩm

Có vỏ bọc

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Sóng lưng thuôn dần

Cưa rong

Răng cưa định hình

Cưa sẻ

Hijirime

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 155 RAZORSAW SELECT 200 SENTEI 200mm 1.1mm 1.15mm 3.0mm
Lưỡi thay thế S-155 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 SENTEI
Cưa chính 165 RAZORSAW SELECT 250 SENTEI 250mm 1.1mm 1.15mm 4.0mm
Lưỡi thay thế S-165 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 SENTEI
Cưa chính 175 RAZORSAW SELECT 300 SENTEI 300mm 1.1mm 1.15mm 4.0mm
Lưỡi thay thế S-175 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 SENTEI

DÒNG SELECT KAJU (CÂY ĂN QUẢ)

Ứng dụng

Răng siêu lớn. Dùng cho lâm nghiệp, gỗ tươi, tạo cảnh quan, tỉa cây ăn quả.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Đặc tính sản phẩm

Có vỏ bọc

Lưỡi cưa thay thế được

Có vỏ bọc

Đặc tính lưỡi cưa

Cưa rong

Răng cưa định hình

Cưa sẻ

Hijirime

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính 156 RAZORSAW SELECT 200 KAJU 200mm 0.7mm 1.00mm 2.2mm
Lưỡi thay thế S-156 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 KAJU
Cưa chính 166 RAZORSAW SELECT 250 KAJU 250mm 0.7mm 1.00mm 2.2mm
Lưỡi thay thế S-166 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 KAJU
Cưa chính 176 RAZORSAW SELECT 300 KAJU 300mm 0.8mm 1.16mm 2.5mm
Lưỡi thay thế S-176 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 KAJU

Mua online tại đây