Gyokucho Folding Series hay dòng cưa gập có tên ORIKOMI cho bạn khả năng gập để mang theo bên mình hoặc bảo quản gọn gàng. Cưa có thể mở rộng ở hai góc độ khác nhau. Dòng cưa này có 3 biến thể là Đa dụng (All purpose), Cưa mịn (Extra Fine Teeth) và Răng cưa lớn (Large Teeth).

Công dụng

Dòng đa dụng: dùng cho thợ gỗ, làm cảnh quan, chế biến gỗ, gỗ tươi, đốn hạ tre.
Dòng cưa mịn: dùng đốn hạ tre, chế biến gỗ, thủ công gỗ và tre.
Dòng răng lớn: dùng cưa tỉa gỗ tươi, làm cảnh quan, thợ gỗ.

Vật liệu áp dụng

Dòng đa dụng: gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, gỗ tươi, tre, ván dăm (PB/OSB) và ống PVC.
Dòng cưa mịn: tre, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB).
Dòng răng lớn: gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ thông thường, tấm gỗ nhựa composite.

DÒNG ĐA DỤNG (ALL PURPOSE)

Ứng dụng

Dùng cho thợ gỗ, làm cảnh quan, chế biến gỗ, gỗ tươi, đốn hạ tre.

Vật liệu áp dụng

Gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, gỗ tươi, tre, ván dăm (PB/OSB) và ống PVC.

Cán mây

Cán nhựa TPE

Cán nhựa EVA

Cưa gập

Lưỡi cưa thay thế được

Đa dụng

Nhỏ gọn, cán thẳng

Đặc tính lưỡi cưa

Lưỡi cưa sẻ

Hijirime

Răng cưa định hình

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE) 297 RAZORSAW 180 DOZUKI 180mm 0.3mm 0.46mm 1.0mm
Cưa chính (Cán mây) 297W RAZORSAW 180 DOZUKI cán mây
Lưỡi thay thế S-297 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 DOZUKI

DOZUKI FINE

RAZORSAW 180 KOMAME

Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre cần chính xác, tinh xảo, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Đặc tính sản phẩm

Cán nhựa EVA

Nhỏ gọn, cán thẳng

Cán mây

Lưỡi cưa bước răng nhỏ, mịn

Lưỡi cưa thay thế được

Đặc tính lưỡi cưa

Lưỡi cưa sẻ

Hijirime

Răng cưa định hình

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE) 297 RAZORSAW 180 DOZUKI 180mm 0.3mm 0.46mm 1.0mm
Cưa chính (Cán mây) 297W RAZORSAW 180 DOZUKI cán mây
Lưỡi thay thế S-297 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 DOZUKI

DOZUKI

RAZORSAW 180 USUBA

Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre cần chính xác, tinh xảo, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Đặc tính sản phẩm

Cán mây

Cán nhựa TPE

Cán nhựa EVA

Dozuki

Công nghệ xử lý bề mặt độc quyền

Lưỡi cưa thay thế được

Đặc tính lưỡi cưa

Đầu lưỡi cong

Lưỡi cưa sẻ

Hijirime

Răng cưa định hình

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE) 290 RAZORSAW 180 USUBA 180mm 0.3mm 0.51mm 1.5mm
Cưa chính (Cán mây) 290W RAZORSAW 180 USUBA cán mây
Lưỡi thay thế S-290 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 USUBA

CƯA NHỰA VÀ GỖ CỨNG

RAZORSAW 180 JUSHI

Ứng dụng

Dùng cắt nhựa, gỗ, làm mộc, DIY, làm đồ nội thất, điêu khắc, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Nhựa acrylic, formica laminate, gỗ trắc, gỗ hồng, ván sàn, PVC, gỗ các loại, gỗ laminate, ván ép.

Đặc tính sản phẩm

Cán mây

Cán nhựa TPE

Cán nhựa EVA

Cưa nhựa

Cưa rong

Công nghệ xử lý bề mặt độc quyền

Lưỡi cưa thay thế được

Nhỏ gọn, cán thẳng

Đặc tính lưỡi cưa

Răng USUBA cưa rong

Hijirime

Răng cưa định hình

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE) 295 RAZORSAW 180 JUSHI 180mm 0.3mm 0.52mm 1.5mm
Cưa chính (Cán mây) 295W RAZORSAW 180 JUSHI cán mây
Lưỡi thay thế S-295 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 JUSHI

 

GIA CÔNG XỬ LÝ GỖ – CƯA NGANG, CƯA DỌC, CƯA XÉO KHÔNG GIỚI HẠN

RAZORSAW 180 ATSUBA

Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre cần chính xác, tinh xảo, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Đặc tính sản phẩm

Cán mây

Cán nhựa TPE

Cán nhựa EVA

Dozuki

Công nghệ xử lý bề mặt độc quyền

Lưỡi cưa thay thế được

Đặc tính lưỡi cưa

Lưỡi cưa sẻ

Lưỡi cưa sẻ

Hijirime

Răng cưa định hình

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE) 290 RAZORSAW 180 USUBA 180mm 0.3mm 0.51mm 1.5mm
Cưa chính (Cán mây) 290W RAZORSAW 180 USUBA cán mây
Lưỡi thay thế S-290 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 USUBA

CƯA HAI LƯỠI – CƯA RONG VÀ CƯA XẺ

RAZORSAW 180 RYOBA

Ứng dụng

Thủ công mỹ nghệ gỗ và tre cần chính xác, tinh xảo, DIY, làm đồ nội thất, dụng cụ âm nhạc.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tre, ván ép, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), formica laminate.

Đặc tính sản phẩm

Cán mây

Cán nhựa TPE

Cán nhựa EVA

Cưa hai lưỡi

Công nghệ xử lý bề mặt độc quyền

Lưỡi cưa thay thế được

Đặc tính lưỡi cưa

Lưỡi cưa sẻ

Lưỡi cưa sẻ

Bước răng cưa rong giảm dần

Hijirime

Răng cưa định hình

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phân loại Mã sản phẩm Tên sản phẩm Chiều dài lưỡi Độ dày lưỡi Chiều rộng cắt Bước răng
Cưa chính (Cán EVA/TPE) 290 RAZORSAW 180 USUBA 180mm 0.3mm 0.51mm 1.5mm
Cưa chính (Cán mây) 290W RAZORSAW 180 USUBA cán mây
Lưỡi thay thế S-290 Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 180 USUBA

Mua online tại đây