Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho Bamboo & Timberman Series

DÒNG TAKEHIKI NOKO CHUYÊN CƯA TRE

Gyokucho Bamboo Series là dòng sản phẩm chuyên dụng để cưa tre với răng cưa được thiết kế đặc biệt. Dòng sản phẩm này có các kích thước 240mm, 300mm và 330mm. Có thể dùng để cưa tỉa hay làm thủ công mỹ nghệ.

Công dụng

Dùng làm thủ công tre, cắt vật liệu bằng tre, cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ các loại, gỗ laminate.

Ứng dụng

Dùng làm thủ công mỹ nghệ tre, cắt vật liệu tre, cắt gỗ các loại. Dòng 330mm có thể dùng để cắt và thu hoạch tre.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ các loại, gỗ laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)420TAKEHIKI NOKO 240240mm0.6mm0.9mm1.7mm
Cưa chính (Cán TPE/EVA)421TAKEHIKI NOKO 240 TPE/EVAGRIP
Lưỡi thay thếS-420Lưỡi thay thế cho
TAKEHIKI NOKO 240
Cưa chính (Cán EVA)424TAKEHIKI NOKO 330 EVAGRIP330mm0.8mm1.12mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-424Lưỡi thay thế cho
TAKEHIKI NOKO 330 EVAGRIP
 

DÒNG KARIWAKU CHUYÊN CƯA CÂY GỖ VÀ GỖ CÁC LOẠI

Kariwaku là dòng sản phẩm với tay cầm thẳng, có hai kích thước là 300mm và 330mm. Tay cầm dài để có thể cưa bằng cả hai tay, giúp cưa gỗ nhanh và tốn ít sức hơn. Đặc biệt chuyên dùng để cưa cây gỗ và gỗ các loại nói chung.

Công dụng

Dùng cho thợ gỗ chuyên cưa cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tấm gỗ nhựa composite, ván dăm (PB/OSB), gỗ các loại, gỗ laminate, gỗ khúc.

Ứng dụng

Dùng cho thợ gỗ chuyên cưa cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tấm gỗ nhựa composite, ván dăm (PB/OSB), gỗ các loại, gỗ laminate, gỗ khúc.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA)501RAZORSAW KARIWAKU 300 EVAGRIP300mm0.8mm1.12mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-501Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW KARIWAKU 300 EVAGRIP
Cưa chính (Cán EVA)507RAZORSAW KARIWAKU 330 EVAGRIP330mm0.8mm1.12mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-507Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW KARIWAKU 330 EVAGRIP

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT BAMBOO & TIMBERMAN SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)420TAKEHIKI NOKO 240240mm0.6mm0.9mm1.7mm
Cưa chính (Cán TPE/EVA)421TAKEHIKI NOKO 240 TPE/EVAGRIP
Lưỡi thay thếS-420Lưỡi thay thế cho
TAKEHIKI NOKO 240
Cưa chính (Cán EVA)424TAKEHIKI NOKO 330 EVAGRIP330mm0.8mm1.12mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-424Lưỡi thay thế cho
TAKEHIKI NOKO 330 EVAGRIP
 
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán EVA)501RAZORSAW KARIWAKU 300 EVAGRIP300mm0.8mm1.12mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-501Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW KARIWAKU 300 EVAGRIP
Cưa chính (Cán EVA)507RAZORSAW KARIWAKU 330 EVAGRIP330mm0.8mm1.12mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-507Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW KARIWAKU 330 EVAGRIP