Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho Folding Series

Gyokucho Folding Series hay dòng cưa gập có tên ORIKOMI cho bạn khả năng gập để mang theo bên mình hoặc bảo quản gọn gàng. Cưa có thể mở rộng ở hai góc độ khác nhau. Dòng cưa này có 3 biến thể là Đa dụng (All purpose), Cưa mịn (Extra Fine Teeth) và Răng cưa lớn (Large Teeth).

Công dụng

Dòng đa dụng: dùng cho thợ gỗ, làm cảnh quan, chế biến gỗ, gỗ tươi, đốn hạ tre.
Dòng cưa mịn: dùng đốn hạ tre, chế biến gỗ, thủ công gỗ và tre.
Dòng răng lớn: dùng cưa tỉa gỗ tươi, làm cảnh quan, thợ gỗ.

Vật liệu áp dụng

Dòng đa dụng: gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, gỗ tươi, tre, ván dăm (PB/OSB) và ống PVC.
Dòng cưa mịn: tre, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB).
Dòng răng lớn: gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ thông thường, tấm gỗ nhựa composite.

DÒNG ĐA DỤNG (ALL PURPOSE)

Ứng dụng

Dùng cho thợ gỗ, làm cảnh quan, chế biến gỗ, gỗ tươi, đốn hạ tre.

Vật liệu áp dụng

Gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite, gỗ tươi, tre, ván dăm (PB/OSB) và ống PVC.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính810RAZORSAW ORIKOMI 200 All Purpose200mm0.7mm1.05mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-810Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 200 All Purpose
Cưa chính812RAZORSAW ORIKOMI 250 All Purpose250mm0.8mm1.13mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-812Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 250 All Purpose
 

DÒNG CƯA MỊN (EXTRA FINE TEETH)

Ứng dụng

Dùng đốn hạ tre, chế biến gỗ, thủ công gỗ và tre.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB).

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính814RAZORSAW ORIKOMI 200 Extra-Fine Teeth200mm0.7mm1.0mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-814Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 200 Extra-Fine Teeth
Cưa chính815RAZORSAW ORIKOMI 250 Extra-Fine Teeth250mm0.8mm1.1mm1.7mm
Lưỡi thay thếS-815Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 250 Extra-Fine Teeth
 

DÒNG RĂNG LỚN (LARGE TEETH)

Ứng dụng

Dùng cưa tỉa gỗ tươi, làm cảnh quan, thợ gỗ.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ thông thường, tấm gỗ nhựa composite.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính811RAZORSAW ORIKOMI 200 Large Teeth200mm0.8mm1.12mm3.5-2.6mm
Lưỡi thay thếS-811Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 200 Large Teeth
Cưa chính813RAZORSAW ORIKOMI 250 Large Teeth250mm0.85mm1.18mm3.6-2.7mm
Lưỡi thay thếS-813Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 250 Large Teeth
 

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT FOLDING SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính810RAZORSAW ORIKOMI 200 All Purpose200mm0.7mm1.05mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-810Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 200 All Purpose
Cưa chính812RAZORSAW ORIKOMI 250 All Purpose250mm0.8mm1.13mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-812Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 250 All Purpose
Cưa chính814RAZORSAW ORIKOMI 200 Extra-Fine Teeth200mm0.7mm1.0mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-814Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 200 Extra-Fine Teeth
Cưa chính815RAZORSAW ORIKOMI 250 Extra-Fine Teeth250mm0.8mm1.10mm1.7mm
Lưỡi thay thếS-815Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 250 Extra-Fine Teeth
Cưa chính811RAZORSAW ORIKOMI 200 Large Teeth200mm0.8mm1.12mm3.5-2.6mm
Lưỡi thay thếS-811Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 200 Large Teeth
Cưa chính813RAZORSAW ORIKOMI 250 Large Teeth250mm0.85mm1.18mm3.6-2.7mm
Lưỡi thay thếS-813Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW ORIKOMI 250 Large Teeth