Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho Fugaku Pruning Series

Gyokucho Fugaku Pruning Series là dòng cưa với răng cưa được tối ưu hóa cho việc cưa tỉa. Dòng sản phẩm này có 5 biến thể lưỡi cưa và chỉ một dạng tay nắm thống nhất. Do đó, bạn chỉ cần thay thế lưỡi cưa tùy thuộc vào vật liệu bạn muốn cắt.

Cũng giống như các dòng cưa chuyên dụng cho làm việc ngoài trời, Fugaku Pruning Series có các đặc tính như có vỏ bọc cưa đi kèm, vỏ có lỗ ở hai đầu để thoát bụi, và có khóa để cố định lưỡi cưa trong vỏ. Có thể đeo ở thắt lưng để mang theo bên mình dễ dàng, tiện lợi.

DÒNG FUGAKU EDAUCHI (LƯỠI CONG)

Ứng dụng

Cưa cong cho bạn những đường cắt mạnh mẽ nhất, phù hợp cho việc đốn hạ. Dòng cưa này có răng rất lớn, dùng cho lâm nghiệp, cưa gỗ tươi, tạo cảnh quan.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chínhF7753FUGAKU FLC27-A270mm1.4mm1.30mm4.0mm
Lưỡi thay thếF775Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLC27
Cưa chínhF7763FUGAKU FLC30-A300mm1.4mm1.30mm4.0mm
Lưỡi thay thếF776Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLC30
Cưa chínhF7773FUGAKU FLC33-A330mm1.4mm1.30mm4.0mm
Lưỡi thay thếF777Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLC33
 

DÒNG FUGAKU TAKEHIKI (CHUYÊN CƯA TRE)

Ứng dụng

Răng mịn, thiết kế đặc biệt để chuyên cưa tre. Thích hợp dùng đốn hạ tre, cắt vật liệu tre, có thể cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ các loại, gỗ laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chínhF7143FUGAKU FLB24-A240mm0.7mm0.95mm1.7mm
Lưỡi thay thếF714Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLB24
Cưa chínhF7153FUGAKU FLB27-A270mm0.7mm0.95mm1.7mm
Lưỡi thay thếF715Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLB27
Cưa chínhF7163FUGAKU FLB30-A300mm0.8mm1.12mm2.5mm
Lưỡi thay thếF716Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLB30
 

DÒNG FUGAKU NAMAKI (CƯA GỖ TƯƠI)

Ứng dụng

Răng lớn. Dùng tạo cảnh quan, lâm nghiệp, tỉa cây ăn quả, cây gỗ, làm vườn.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chínhF7343FUFAKU FLG24-A240mm0.8mm1.12mm2.7-3.5mm
Lưỡi thay thếF734Lưỡi thay thế cho
FUFAKU FLG24
Cưa chínhF7353FUFAKU FLG27-A
270mm0.85mm1.12mm2.7-3.6mm
Lưỡi thay thếF735Lưỡi thay thế cho
FUFAKU FLG27
Cưa chínhF7363FUFAKU FLG30-A
300mm0.9mm1.17mm3.1-3.9mm
Lưỡi thay thếF736Lưỡi thay thế cho
FUFAKU FLG30
 

DÒNG FUGAKU SENTEI (CHUYÊN CƯA TỈA)

Ứng dụng

Răng siêu lớn và thuôn dần giúp cho bề mặt cắt cực sạch. Dùng cho lâm nghiệp, cưa gỗ tươi, tạo cảnh quan, cắt tỉa.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chínhF7443FUGAKU FLH24-A240mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếF744Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLH24
Cưa chínhF7453FUGAKU FLH27-A
270mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếF745Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLH27
Cưa chínhf7463FUGAKU FLH30-A
300mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếf746Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLH30
 

DÒNG FUGAKU KAJU (TỈA CÂY ĂN QUẢ)

Ứng dụng

Răng vừa. Dùng cắt tỉa cây ăn quả.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chínhF7543FUGAKU FLF24-A240mm0.8mm-2.5mm
Lưỡi thay thếF754Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLF24
Cưa chínhF7553FUGAKU FLF27-A
270mm0.8mm-2.5mm
Lưỡi thay thếF755Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLF27
Cưa chínhF7563FUGAKU FLF30-A
300mm0.85mm-3.0mm
Lưỡi thay thếF756Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLF30
 

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT FUGAKU PRUNING SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chínhF7753FUGAKU FLC27-A270mm1.4mm1.30mm4.0mm
Lưỡi thay thếF775Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLC27
Cưa chínhF7763FUGAKU FLC30-A
300mm1.4mm1.30mm4.0mm
Lưỡi thay thếF776Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLC30
Cưa chínhF7773FUGAKU FLC33-A
330mm1.4mm1.30mm4.0mm
Lưỡi thay thếF777Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLC30
Cưa chínhF7143FUGAKU FLB24-A
240mm0.7mm0.95mm1.7mm
Lưỡi thay thếF714Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLB24
Cưa chínhF7153FUGAKU FLB27-A
270mm0.7mm0.95mm1.7mm
Lưỡi thay thếF715Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLB27
Cưa chínhF7163FUGAKU FLB30-A
300mm0.8mm1.12mm3.5mm
Lưỡi thay thếF716Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLB30
Cưa chínhF7543FUGAKU FLF24-A240mm0.8mm-2.5mm
Lưỡi thay thếF754Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLF24
Cưa chínhF7553FUGAKU FLF27-A
270mm0.8mm-2.5mm
Lưỡi thay thếF755Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLF27
Cưa chínhF7563FUGAKU FLF30-A
300mm0.85mm-3.0mm
Lưỡi thay thếF756Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLF30
Cưa chínhF7343FUGAKU FLG24-A240mm0.8mm1.12mm2.7-3.5mm
Lưỡi thay thếF734
Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLG24
Cưa chínhF7353FUGAKU FLG27-A
270mm0.85mm1.12mm2.7-3.6mm
Lưỡi thay thếF735Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLG27
Cưa chínhF7363FUGAKU FLG30-A
300mm0.9mm1.17mm3.1-3.9mm
Lưỡi thay thếF736Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLG30
Cưa chínhF7443FUGAKU FLH24-A240mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếF744Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLH24
Cưa chínhF7453FUGAKU FLH27-A
270mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếF745Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLH27
Cưa chínhF7463FUGAKU FLH30-A
300mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếF746Lưỡi thay thế cho
FUGAKU FLH30