Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho Kataba Series

Gyokucho Kataba Series là dòng sản phẩm chuyên dụng cho làm mộc và xử lý gỗ. Khác với dòng Dozuki có sóng lưng dài ở mặt sau của lưỡi cưa, dòng Kataba này chỉ có một sóng lưng ngắn, do đó không giới hạn khả năng cắt vật liệu lớn và sâu của sản phẩm. Lưỡi cưa thiết kế chủ yếu để cưa xẻ, với khả năng cắt nhanh và đường cắt đẹp. Dòng sản phẩm có hai loại cán là cán nhựa TPE và cán mây, với kích thước lưỡi dài từ 240mm đến 270mm.

Công dụng

Dùng làm mộc, xử lý gỗ, làm nội thất.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép. 

DÒNG SUPER HARD 06 - CÁN MÂY VÀ CÁN NHỰA TPE

Super Hard 06 - 240
Ứng dụng

Dùng làm mộc, xử lý gỗ, làm nội thất.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép. 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)410SUPER HARD 06-240240mm0.6mm0.9mm1.5mm
Cưa chính (Cán TPE)412 SUPER HARD 06-240 TPE
Lưỡi thay thếS-410Lưỡi thay thế cho
SUPER HARD 06-240
Super Hard 06 - 270
Ứng dụng

Dùng làm mộc, xử lý gỗ, làm nội thất.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép. 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)450SUPER HARD 06-270270mm0.6mm0.93mm1.7mm
Cưa chính (Cán TPE)453 SUPER HARD 06-270 TPE
Lưỡi thay thếS-450Lưỡi thay thế cho
SUPER HARD 06-270

DÒNG PROTON POWER SAW

Ứng dụng

Dùng làm mộc, xử lý gỗ, làm nội thất.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép. 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)400PROTON POWER SAW IBARAME240mm0.6mm0.90mm1.9mm
Lưỡi thay thếS-400Lưỡi thay thế cho
PROTON POWER SAW IBARAME
Cưa chính (Cán mây)405PROTON POWER SAW EDOME240mm0.6mm0.90mm1.7mm
Lưỡi thay thếS-405Lưỡi thay thế cho
PROTON POWER SAW EDOME
 

DÒNG RAZORSAW 05 - CHIỀU DÀI 255MM, ĐỘ DÀY 0.5MM

Ứng dụng

Dùng làm mộc, xử lý gỗ, làm nội thất.

Vật liệu áp dụng

Gỗ các loại, gỗ laminate, tấm gỗ nhựa composite, tấm MDF, ván dăm (PB/OSB), ván ép. 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)105RAZORSAW 05255mm0.5mm0.74mm1.3mm
Lưỡi thay thếS-105Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 05
 

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT KATABA SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính (Cán mây)410SUPER HARD 06-240240mm0.6mm0.90mm1.5mm
Cưa chính (Cán TPE)412SUPER HARD 06-240 TPE
Lưỡi thay thếS-410Lưỡi thay thế cho
SUPER HARD 06-240
Cưa chính (Cán mây)450SUPER HARD 06-270270mm0.6mm0.93mm1.7mm
Cưa chính (Cán TPE)453SUPER HARD 06-270 TPE
Lưỡi thay thếS-450Lưỡi thay thế cho
SUPER HARD 06-270
Cưa chính (Cán mây)400PROTON POWER SAW IBARAME240mm0.6mm0.90mm1.9mm
Lưỡi thay thếS-400Lưỡi thay thế cho
PROTON POWER SAW IBARAME
Cưa chính (Cán mây)405PROTON POWER SAW EDOME240mm0.6mm0.90mm1.7mm
Lưỡi thay thếS-405Lưỡi thay thế cho
PROTON POWER SAW EDOME
Cưa chính (Cán mây)105RAZORSAW 05255mm0.5mm0.74mm1.3mm
Lưỡi thay thếS-105Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW 05