Cưa cầm tay Nhật Bản Gyokucho Select Series

Gyokucho Select Series là dòng cưa được thiết kế chuyên biệt cho thợ chuyên nghiệp làm việc ngoài trời. Cưa được thiết kế có vỏ chứa với lỗ thoát bụi và khóa tự động đi kèm, có thể tiện lợi mang theo bên người bằng cách đeo ở thắt lưng, và có thể lấy cưa ra dễ dàng bằng một tay với một nút bấm.

Dòng cưa này có 2 kích cỡ tay cầm và 3 chiều dài lưỡi khác nhau: 200/250/300mm.

Tay cầm: làm bằng nhôm đúc, bao bọc bởi nhựa có khả năng đàn hồi, có hai kích cỡ là AL-S (nhỏ) và AL-M (vừa). AL-M lớn hơn nên cho lực cắt mạnh hơn. 

DÒNG SELECT JUSHI (CƯA NHỰA)

Ứng dụng

Răng mịn. Dùng cưa nhựa và các công việc liên quan ống nhựa PVC.

Vật liệu áp dụng

Ống nhựa PVC, formica laminate, nhựa acrylic.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính151RAZORSAW SELECT 200 JUSHI200mm0.7mm1.00mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-151Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 JUSHI
Cưa chính161RAZORSAW SELECT 250 JUSHI250mm0.7mm1.00mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-161Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 JUSHI
 

DÒNG SELECT TAKEHIKI (CƯA TRE)

Ứng dụng

Răng mịn. Dùng đốn hạ tre, cắt vật liệu tre và cắt gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tre, gỗ các loại, gỗ laminate.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính152RAZORSAW SELECT 200 TAKEHIKI200mm0.7mm1.00mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-152Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 TAKEHIKI
Cưa chính162RAZORSAW SELECT 250 TAKEHIKI
250mm0.7mm1.00mm1.7mm
Lưỡi thay thếS-162Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 TAKEHIKI
Cưa chính172RAZORSAW SELECT 300 TAKEHIKI
300mm0.8mm1.12mm1.9mm
Lưỡi thay thếS-172Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 TAKEHIKI
 

DÒNG SELECT KARIWAKU (CƯA CÂY GỖ)

Ứng dụng

Răng vừa. Dùng cho thợ gỗ và cưa cây gỗ, gỗ các loại.

Vật liệu áp dụng

Tấm gỗ nhựa composite, ván dăm (PB/OSB), gỗ các loại, gỗ laminate, cây gỗ.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính153RAZORSAW SELECT 200 KARIWAKU200mm0.7mm1.05mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-153Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 KARIWAKU
Cưa chính163RAZORSAW SELECT 250 KARIWAKU
250mm0.7mm1.05mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-163Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 KARIWAKU
Cưa chính173RAZORSAW SELECT 300 KARIWAKU
300mm0.8mm1.13mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-173Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 KARIWAKU
 

DÒNG SELECT NAMAKI (CƯA GỖ TƯƠI)

Ứng dụng

Răng lớn. Dùng tạo cảnh quan, lâm nghiệp, tỉa cây ăn quả, cây gỗ, làm vườn.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi, gỗ laminate, gỗ các loại, tấm gỗ nhựa composite.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính154RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI200mm0.8mm1.12mm3.5-2.6mm
Lưỡi thay thếS-154Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI
Cưa chính164RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI
250mm0.8mm1.12mm3.6-2.7mm
Lưỡi thay thếS-164Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI
Cưa chính174RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI
300mm0.85mm1.17mm3.9-3.1mm
Lưỡi thay thếS-174Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI
 

DÒNG SELECT SENTEI (CƯA TỈA)

Ứng dụng

Răng siêu lớn. Dùng cho lâm nghiệp, gỗ tươi, tạo cảnh quan, tỉa cây ăn quả.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính155RAZORSAW SELECT 200 SENTEI200mm1.1mm1.15mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-155Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 SENTEI
Cưa chính165RAZORSAW SELECT 250 SENTEI
250mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếS-165Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 SENTEI
Cưa chính175RAZORSAW SELECT 300 SENTEI
300mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếS-175Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 SENTEI
 

DÒNG SELECT KAJU (CÂY ĂN QUẢ)

Ứng dụng

Răng vừa. Dùng cắt tỉa cây ăn quả.

Vật liệu áp dụng

Gỗ tươi.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính156RAZORSAW SELECT 200 KAJU200mm0.7mm1.00mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-156Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 KAJU
Cưa chính166RAZORSAW SELECT 250 KAJU
250mm0.7mm1.00mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-166Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 KAJU
Cưa chính176RAZORSAW SELECT 300 KAJU
300mm0.8mm1.16mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-176Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 KAJU
 

TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT SELECT SERIES

Phân loạiMã sản phẩmTên sản phẩmChiều dài lưỡiĐộ dày lưỡiChiều rộng cắtBước răng
Cưa chính151RAZORSAW SELECT 200 JUSHI200mm0.7mm1.00mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-151Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 JUSHI
Cưa chính161RAZORSAW SELECT 250 JUSHI250mm0.7mm1.00mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-161Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 JUSHI
Cưa chính152RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI200mm0.7mm1.00mm1.5mm
Lưỡi thay thếS-152Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI
Cưa chính162RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI250mm0.7mm1.00mm1.7mm
Lưỡi thay thếS-162Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI
Cưa chính172RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI300mm0.8mm1.12mm1.9mm
Lưỡi thay thếS-172Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI
Cưa chính153RAZORSAW SELECT 200 KARIWAKU200mm0.7mm1.05mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-153Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 KARIWAKU
Cưa chính163RAZORSAW SELECT 250 KARIWAKU250mm0.7mm1.05mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-163Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 KARIWAKU
Cưa chính173RAZORSAW SELECT 300 KARIWAKU300mm0.8mm1.13mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-173Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 KARIWAKU
Cưa chính154RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI200mm0.8mm1.12mm2.6-3.5mm
Lưỡi thay thếS-154Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 NAMAKI
Cưa chính164RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI250mm0.8mm1.12mm2.7-3.6mm
Lưỡi thay thếS-164Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 NAMAKI
Cưa chính174RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI300mm0.85mm1.17mm3.1-3.9mm
Lưỡi thay thếS-174Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 NAMAKI
Cưa chính155RAZORSAW SELECT 200 SENTEI200mm1.1mm1.15mm3.0mm
Lưỡi thay thếS-155Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 SENTEI
Cưa chính165RAZORSAW SELECT 250 SENTEI250mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếS-165Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 SENTEI
Cưa chính175RAZORSAW SELECT 300 SENTEI300mm1.1mm1.15mm4.0mm
Lưỡi thay thếS-175Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 SENTEI
Cưa chính156RAZORSAW SELECT 200 KAJU200mm0.7mm1.00mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-156Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 200 KAJU
Cưa chính166RAZORSAW SELECT 250 KAJU250mm0.7mm1.00mm2.2mm
Lưỡi thay thếS-166Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 250 KAJU
Cưa chính176RAZORSAW SELECT 300 KAJU300mm0.8mm1.16mm2.5mm
Lưỡi thay thếS-176Lưỡi thay thế cho
RAZORSAW SELECT 300 KAJU