Nesting-routing-mach-1

Ứng dụng:

  • Mũi phay kim cương sử dụng cho máy CNC PCD Z1 + 1 để ghép, rách, tạo rãnh và sao chép trong các tấm thô, melamine, giấy, nhiều lớp HPL, dán giấy bạc và phủ veneer

Thông số kỹ thuật:

Ø:10-20mm

L2:22-51mm

  • Feed speed: up to 12 mt/min
  • Shear angle:
    • – 12° for Ø up to 12,7 mm
    • – 18° for Ø 14-20 mm
  • Super strenght steel body
  • 4 times resharpenable router

 

Code (LH) Code (RH) D L2 d L3 L1 Z
DP1M2 22D 10 22 12 40 75 1+1
DP1M2 23D 10 25,4 12 40 75 1+1
DP1M2 01D 12 25,4 12 40 75 1+1
DP1M2 02D 12 25,4 25 55 90 1+1
DP1M2 20D 12 28 12 40 75 1+1
DP1H2 01S DP1H2 01D 12,7 25,4 12,7 35 70 1+1
DP1H2 02D 12,7 35 12,7 35 79 1+1
DP1H2 04D 12,7 43 12,7 44,45 101,6 1+1
DP1M3 26D 14 25,4 16 40 75 1+1