Mũi khoét lỗ TCT 75 điều chỉnh được Star-M 5010AT

Mũi khoét lỗ TCT 75 điều chỉnh được Star-M 5010AT