Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA-300(Đầu vít)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA-350(Đầu vít)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA-400(Đầu vít)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA(Đầu vít)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CB (Đầu nhọn)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CB-260 (Đầu nhọn)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CB-300 (Đầu nhọn)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CB-350 (Đầu nhọn)

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CA/13CB

Mũi khoan bản lề thép gió HSS Star-M 13CB-400 (Đầu nhọn)