Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Dao chữ U mã VNA0509018 1/2″*3/8″*1″

248.000 

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-120

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-130

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-150

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-160

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-180

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-190

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-200

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-210

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-220

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82-240

Mũi khoan 2 cựa Star-M 82

Mũi Khoan Star-M bằng thép No.28S

2.134.000