Mũi khoan ổ khóa dạng cốc Star-M 12 và Star-M 12T (TCT)

Mũi khoan ổ khóa dạng cốc Star-M 12-540

Mũi khoan ổ khóa dạng cốc Star-M 12 và Star-M 12T (TCT)

Mũi khoan ổ khóa dạng cốc Star-M 12T-540