Mũi khoét lỗ điều chỉnh nhanh Star-M 5010

Lưỡi cắt thay thế Star-M 5010-K

Mũi khoét lỗ điều chỉnh nhanh Star-M 5010

Mũi khoan tâm Star-M 5010-CD

Mũi khoét lỗ điều chỉnh nhanh Star-M 5010

Mũi khoét lỗ điều chỉnh nhanh Star-M 5010

Mũi khoét lỗ điều chỉnh nhanh Star-M 5010

Mũi khoét lỗ điều chỉnh nhanh Star-M 5010