Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Lưỡi cắt thay thế Star-M 36-K

282.700 

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Mũi khoan tâm Star-M 36-CD1

167.200 

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Mũi khoan tâm Star-M 36-CD2

117.700 

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

958.100 

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Thanh ngang Star-M 36-B120

138.600 

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Thanh ngang Star-M 36-B200

160.600 

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được Star-M 36

Thanh ngang Star-M 36-B300

254.100