Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

[P] Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L (Made in Japan)

475.200 1.355.200 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L – 10mm

515.900 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L – 18mm

695.200 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L – 24mm

1.063.700 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L – 30mm

1.355.200 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

Mũi khoan gỗ siêu dài 600mm Star-M 6L 21mm

897.600 

Mũi Khoan Gỗ Siêu Dài 600mm Star-M 6L

Mũi khoan gỗ siêu dài 600mm Star-M 6L-12mm

515.900