Mũi khoan định tâm STAR-M503W

[M] Mũi khoan định tâm STAR-M503W

448.800 

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D-260

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D-300

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D-350

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D-400

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D

Mũi khoan bản lề hợp kim TCT có thể điều chỉnh Star-M 13D-CD