Giảm giá!
110.000 344.300 
Giảm giá!
110.000 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 11mm

122.100 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 12mm

122.100 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 14mm

150.700 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 16mm

181.500 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 18mm

181.500 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 19mm

227.700 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 20mm

212.300 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 22mm

257.400 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 24mm

257.400 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 26mm

292.600 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 28mm

344.300 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 30mm

315.700 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 3mm

125.400 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 4mm

125.400 

Mũi khoan gỗ STAR-M

Mũi khoan Star-M No.101 – 5mm

125.400 
122.100 
122.100