Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36T/TL

Lưỡi cắt thay thế Star-M 36T-K

445.500 

Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36T/TL

Mũi khoan tâm Star-M 36T-CD

334.400 

Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36T/TL

Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36TL

Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36T/TL

Thanh ngang Star-M 36T-B120

223.300 

Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36T/TL

Thanh ngang Star-M 36T-B200

278.300 

Mũi khoét lỗ TCT điều chỉnh được Star-M 36T/TL

Thanh ngang Star-M 36T-B300

445.500