Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn mã SB (D= 3.2~12mm)

27.900 159.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB10.0x150

114.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB12.0x150

159.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB3.0x85

28.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB3.2×85

33.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB3.5×85

27.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB4.0x95

33.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB4.3×85

34.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB6.0x100

41.900 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB8.0x125

73.900