Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Bộ mũi khoan âm vít và tạo chốt HSS Star-M 58X-S3090

1.459.700 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Bộ mũi khoan âm vít và tạo chốt HSS Star-M 58X-S3510

1.604.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Bộ mũi khoan âm vít và tạo chốt HSS Star-M 58X-S4105

1.663.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít HSS Star-M 58X-3090

584.100 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít HSS Star-M 58X-3510

729.300 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít HSS Star-M 58X-4105

788.700 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

584.100 1.663.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi tạo chốt HSS Star-M 58X-090

876.700 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi tạo chốt HSS Star-M 58X-100

876.700 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi tạo chốt HSS Star-M 58X-105

876.700