Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

[K] Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s

105.600 1.245.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S3080

993.300 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S3090

993.300 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58S-S3510

1.089.000 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58S-S4105

1.128.600 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S4120

1.245.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3080

438.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3090

438.900