Mũi Phay Router CNC V

Mũi V 45, 60 độ mã VNA0310

201.000 

Mũi Phay Router CNC V

Mũi V 90 độ mã VNA0304

107.000 337.000