Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

[K] Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s

105.600 1.245.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S3080

993.300 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S3090

993.300 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58S-S3510

1.089.000 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58S-S4105

1.128.600 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S4120

1.245.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Bộ mũi khoan âm vít và tạo chốt HSS Star-M 58X-S3090

1.459.700 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Bộ mũi khoan âm vít và tạo chốt HSS Star-M 58X-S3510

1.604.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Bộ mũi khoan âm vít và tạo chốt HSS Star-M 58X-S4105

1.663.200 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3080

438.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3090

438.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-3510

506.000 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-4105

544.500 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt Star-M 58S

Khoan vít 2 tầng, Star-M, No.58s-4120

603.900 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít HSS Star-M 58X-3090

584.100 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít HSS Star-M 58X-3510

729.300 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít HSS Star-M 58X-4105

788.700 

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

584.100 1.663.200 

Mũi khoan mồi bắt vít điều chỉnh được Star-M 14

Mũi khoan mồi bắt vít điều chỉnh được Star-M 14

Mũi khoan mồi bắt vít Star-M 5009

Mũi khoan mồi bắt vít Star-M 5009

311.300