Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn mã SB (D= 3.2~12mm)

33.000 170.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB10.0x150

123.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB12.0x150

170.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB3.0x85

33.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB3.2×85

33.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB3.5×85

33.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB4.0x95

36.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB4.3×85

37.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB6.0x100

45.000 

Mũi khoan đá chuôi dài chân tròn mã SB

Mũi khoan đá Unika chuôi dài chân tròn SB8.0x125

78.000