Bộ thiết bị mở rộng khoan Star-M 5003G-B Corner Strong GOKUTAN

Lý tưởng để khoan hoặc bắt vít trong những góc khó tiếp cận. Thiết kế tinh gọn